...

Život u polarnim krajevima

Pčelice su se kroz dva tjedna upoznavale sa sjevernim i južnim polom. Pecali smo ribe, spašavali životinje iz  leda, brojali pahuljice i upoznavali životinje koje žive na sjevernom, a koje na južnom polu. Djeca su uživala u likovnim, kreativnim i simboličkim aktivnostima.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.