Poziv-za-1.-konstituirajuću-sjednicu-Upravnog-vijeća-10.01.2020