Financijski plan za 2023 s projekcijama 24,25_KN_EUR