Veseli četvrtak

Budući da na današnji dan 21.03.2024.  obilježavamo

  • „Svjetski dan osoba s Downovim sindromom
  •  prvi dan proljeća
  • Međunarodni dan šuma

Odlučili smo djecu odvesti u šumu, da se upoznaju sa različitim biljkama, proljetnicama, zaštićenim vrstama, životnijima koje borave u njoj, a sve to u različitim čarapa kao podrška svima koji su „drugačiji“ od nas.