...

Valentinovo u Gusjenicama

U dječjem vrtiću sve je bilo u znaku ljubavi, srca i radosti. Kroz razgovor sa svojim gusjenicama  pokazali su da znaju što znači Ljubav.
Posebna valentinovska atmosfera vladala je cijelogatjedna.
Kroz mnoge sadržaje i aktivnosti usmjerene na poticanje razvoja socio – emocionalnih vještina, govora, mašte, preciznosti, fine motorike djeca su obilježila su Valentinovo.

Izjave djece o ljubavi:                                                                     

AĐ: ,, Ja volim teta Katarinu“                                                                     

PP: ,,volim mamu,tatu i Ivana“

TM: ,,volim bracu Mirčetić“

AT: ,, volim medu“

KC: ,,kada volim Antu“

RR: ,,volim Piu“

MD: ,,volim mamu“

PŽ: ,, volim mamu“

PV: „volim seku“

DZ: „volim mamu“

DT: „volim mamu i bacu“

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.