Uskrs u „Bubamarama“

Blagdani su dio iskustva i odrastanja svakog djeteta. Vrtić njeguje i potiče blagdansko okruženje i ozračje kroz koje djeca zadovoljavaju svoje potrebe. Svaki blagdan ima svoj smisao i poruku. Obogaćivanje tim porukama svakodnevno djetetovo iskustvo u vrtićkim  skupinama i u obitelji pridonosi kvalitetnom odrastanju svakog djeteta. Naša vrtićka skupina uživa u pričama kojima potičemo govorno-jezične vještine koje su izrazito važne. Kroz priče i igrokaze obogaćujemo dječji vokabular te ih potičemo na maštu i kreativnost. Priče nastojimo dočarati likovnim izražavanjem putem kojih djeca iskazuju svoj doživljaj priče. Glazbene aktivnosti dio su svakodnevice te se kroz njih potiče glazbena dramatizacija i stvaranje ritma. Promatramo promjene u prirodi te ih bilježimo i uočavamo svakodnevne razlike. Provodimo aktivnosti putem kojih vježbamo finu motoriku, likovnu estetiku, razvijamo kreativnost i maštu, potičemo djecu na samostalan rad.