U vrtiću održana edukacija Službe civilne zaštite

Djelatnici Službe civilne zaštite Vukovar i djelatnici Policijske postaje Otok posjetili su djecu starijeg vrtićkog uzrasta u Dječjem vrtiću Pupoljak.

Tema edukacije bila je “Područje zaštite i spašavanja”  prilikom koje su djeca više naučila o prirodnim nesrećama i katastrofama, te kako se ponašati kada nas zadesi požar, poplava ili potres.