...

Tri praščića

Potaknuti dječjim interesom upoznali smo se s bajkom o tri praščića koju su djeca su u skupini lako zapamtila i brzo zavoljela. Djeca su  sa zanimanjem slušala priču i promatrala slikovnicu, a kasnije se i poigrali likovima iz priče. Pripremili smo i kratku lutkarsku predstavu koju su cijeli tjedan pokušavali izvesti i sami. Najviše pažnje privukao je vuk pa su djeca gradila tornjeve i kućice od kocaka i pokušavali ih srušiti puhanjem. Svakodnevnim ponavljanjem priče razvijali smo dječje pamćenje pričajući priču kronološkim redom kao i razvoj govora i vokabulara, a likovnim izražavanjem nastale su i kućice od raznih materijala, kao i likovi od papirnatih tuljaka.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.