...

Sveta Lucija

Povodom blagdana sv. Lucije odgojiteljice su za djecu našega vrtića pripremile zanimljiv igrokaz pod nazivom „Sveta Lucija i sveti Nikola kažu „NE“ ekranima“.

Djeca su naučila tko je sveta Lucija a ujedno i zašto je važno izbjegavati ekrane i više  boraviti na zraku.

Sveta Lucija čestitala

Odgovori

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.