...

Sveta Lucija

U našoj skupini smo obilježili treći adventski tjedan, zapalili smo svijeću radosti, koja nas upućuje na milosrđe prema bližnjemu. Pojam milosrđa smo upoznali kroz priču o Milosrdnom Samarijancu, te se priključili akciji Crvenog križa koja je organizirana u našem vrtiću.

Blagdan sv. Lucije smo obilježili legendama o sv. Luciji, slikali smo svijeće i radili kolaž. Posijali smo pšenicu. Došla nam je iznenadna gošća, sv. Lucija, koja je čula kako smo dobri, pohvalila nas je, i darivala djevojčice narukvicama, a dječake sličicama nogometaša. Naša Lucija je proslavila imendan, čestitala joj je i sveta Lucija.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.