Šuma i voda

Obilježili smo Svjetski dan šuma, skupljanjem publikacija o šumi (slikovnice, časopisi), izradili pano na tu temu, crtali svoje dojmove prikupljene iz pročitanoga materijala. Zaključili smo da rasta i razvoja šuma ne bi bilo bez vode, kao i ostalih biljaka. Napravili smo pokus s grahom,( posuda bez vode, s umjereno vode, i previše vode). Do kraja tjedna smo imali rezultate u posudama. 

Obilježili smo Svjetski dan voda raznim aktivnostima slijedećih dana. Eksperimentirali smo prikupljenim materijalima i upisivali ih u tabelu; koji plutaju koji tone, pecali smo ribe iz vode, Napravili smo svoju flotu brodova koje smo svrstavali u skupove po boji i veličini, brojali elemente, zatim smo brodove porinuli u vodu i igrali se. Slušali smo snimljene zvukove vode, naučili pjesmicu “Riba”, obradili slikovnicu “Ribica duginih boja”.

Slikovnica je bila inspiracija za likovne aktivnosti. Čitali smo priče o oblacima i vodi. Koristeći neoblikovani materijal u likovnim aktivnostima, radili smo aktivnosti na teme vode. Napravili smo mali
akvarij i brodove u boci. Djeca su se zabavila igrama u kojima se koristi voda, boja,i drugi materijali koji su nam bili dostupni. Važno je da smo shvatili da moramo paziti na resurse vode, i šume koje imamo.

 

Odgovori