Šuma i ja, prijatelja dva!

“VOLIM MLIJEKO!” je kreativni likovni natječaj Dukata u kojemu su sudjelovali predškolci iz našega vrtića, slikajući temperama na temu “Šuma i ja, prijatelja dva”. Djeca su dobila priznanja, a zahvaljujući njima (i ostaloj djeci koja su sudjelovala u natječaju), Dukat će ovoga proljeća u suradnji s Hrvatskim šumama posaditi 11 000 sadnica! Ponosni smo na naše male umjetnike koji su svojom kreativnošću i maštovitošću doprinijeli očuvanju našega planeta!