Stručni skup u DV Pupoljak

U Dječjem vrtiću Pupoljak Otok održan je stručni skup na temu „Međusobna podrška odgojitelja prilikom implementiranja djece s teškoćama u razvoju u redovne vrtićke i jasličke skupine.“ Skup je održan u suradnji s DV Domaljevac iz BiH kao jedna od planiranih aktivnosti s partnerom, nastavno na Program prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine koji financira Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

Predavanje su održale ravnateljica i odgojiteljice Dječjeg vrtića Pupoljak, a primjere kvalitetne prakse, nastavno na temu skupa izložila je i ravnateljica DV Domaljevac Marijana Ivešić te ravnateljice dječjih vrtića iz Privlake i Ivankova.

Cilj ove aktivnosti bio je prenošenje spoznaja, izmjena iskustava te prezentiranje stečenih znanja i vještina odgojitelja, nastavno na uključenost djece s teškoćama u razvoju u redovne vrtićke i jasličke skupine s tendencijom poboljšanja kvalitete rada s djecom s teškoćama u razvoju.