...

Sportske igre u Pčelicama

Povodom obilježavanja “Međunarodnog dana sporta” naš cilj bio je potaknuti djecu na bavljenje sportom, rekracijom i fizičkom aktivnošću, kao i poticati pozitivan stav prema tjelesnom vježbanju, aktivnom i zdravom načinu života.

{unitegallery SPIGCHFG}

Odgovori

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.