Snjegović

Konačno smo dočekali prvi ovogodišnji snijeg, koji je bio poticaj za aktivnosti. Kroz kreativne aktivnosti umjetničko promatranje smo se educirali o ovoj prirodnoj pojavi.