...

Seosko imanje

Vodeći se interesom djece, u skupini „Leptirići“ provodili smo aktivnosti na temu „Seosko imanje“ .

Cilj planiranih aktivnosti  bio je razviti ljubav i pozitivne stavove prema životinjama koje žive u našem kraju te odnos životinja i ljudi. Kroz brojne aktivnosti prisjetili smo se domaćih životinja koje su nam poznate od prije i upoznali smo neke nove.  Pjevali smo pjesmicu “Na maloj farmi”, čitali brojne stihove o životinjama, rješavali zagonetke. U likovnom centru izradili smo farmu koju smo svaki dan obogaćivali novim životinjama koje smo nacrtali ili izradili od pedagoški neoblikovanog materijala

{unitegallery slkgg}

Odgovori

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.