...

Senzorne vrećice

Senzorne vrećice odlična su aktivnost za senzomotorički razvoj koji je faza kognitivnog razvoja djeteta.

U ovoj fazi dijete istražuje svoju okolinu kroz osjete – vid, sluh, okus, miris i dodir. Korištenjem svih navedenih osjetila djeca stvaraju sve složeniju sliku o svijetu oko sebe. Manipuliranjem, kroz razvoj motorike, dijete shvaća da može utjecati na svoju okolinu: stiskanjem, gnječenjem, bacanjem, guranjem… Odraslima ove navedene aktivnosti nisu toliko zanimljive, ali djeci su neophodne jer kroz njih uče uzročno-posljedične veze.

Senzorne vrećice osiguravaju puno senzorne stimulacije, djeci su jako zanimljive, pružaju puno taktilne i vizualne stimulacije. Zbog svega navedenog, Pužići će i dalje nastaviti koristiti senzorne vrećice i razvijati svoje sposobnosti.
 
Odgojiteljice Marina Tešija i Martina Spajić
 
{unitegallery sebgjg}

Odgovori

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.