Rujan u skupini „Bubamare“ 

Početak još jedne nove pedagoške godine donio je puno veselja i igre u “‘Bubamare’. Djeca su se upoznavala s novim prostorom boravka, materijalima za rad i centrima aktivnosti. U skupinu su došla i nova djeca, novi prijatelji. Dan po dan su se prilagođavala na skupinu, djecu i odgojiteljice.

Tjedan po tjedan učili smo nove stvari, te su se i nova djeca polako uključivala u aktivnosti skupine. Pozitivno su reagirala na skupinu, interesirali se za centre s ponuđenim materijalima i didaktikom. Kroz razne centre aktivnosti usvajali su nove vještine i znanja: likovni, centar građenja i konstruiranja,centar za čitanje.

Vrlo brzo nam se prikrala i jesen. Iako je sa sobom donijela nove boje koje smo slikanjem istražili, vrijeme nam je ostalo lijepo i toplo pa smo ga iskoristili za igre u vanjskom prostoru te sadnje povrća u našem malom vrtu.