...

Rečenica koju uvijek trebate reći kad disciplinirate djecu

Rečenica koju uvijek trebate reći kad disciplinirate djecu

Kada vaše dijete bježi, grize, udara, vrišti, gura, grabi ili se općenito ponaša drsko i prkosno – želite promijeniti to ponašanje

, to se podrazumijeva. Naravno, ne treba ni naglašavati da će dijete prirodno prerasti takvo ponašanje kada nauči više samokontrole, ali što učiniti u međuvremenu?

Zadaća je roditelja pomoći djetetu doći do samokontrole, ali ih i voditi prema optimalnom socijalnom ponašanju. Djeca koja usavrše socijalne vještine – predodređena su za uspjeh u bezbroj područja. Kada discipliniramo djecu, želimo ih osnažiti kako bi sami promijenili svoje ponašanje. Razvoj mentalnog sklopa i osnaživanje Djeca žive za ‘sada i ovdje’, a mlađa djeca imaju poseban mentalni sklop te razmišljaju na način da ne podrazumijevaju da se stvari sad ili u budućnosti mogu promijeniti. Mi smo ti koji ih moramo naučiti da mogu promijeniti svoje ponašanje.

Primjerice, kada djeca shvate da su učinila nešto loše – osjećaju neuspjeh i za njih, taj osjećaj čini se trajnim. Stoga je naš posao, kao roditelja, ponuditi druge načine pomoću kojih mogu riješiti situacije i omogućiti im alate kako bi se nosili sa svojim emocijama te ih osnažiti da promijene svoje ponašanje. Ali, kako doći od osjećaja neuspjeha do osjećaja osnaživanja?

Kako osnažiti djecu da promijene svoje ponašanje Kada vaše dijete učini nešto poput toga da zgrabi igračku od drugog djeteta, vi možete:

  • Ispraviti ponašanje (reći ‘ne’ i zaustaviti dijete)
  • Identificirati problem (‘Želiš se igrati s igračkom, ali sada je Sarin red’)
  • Uključiti ih u promjenu perspektive (‘Kako bi se ti osjećao/la da ti netko drugi uzme igračku iz ruke?’)
  • Ponuditi alternativu (‘Možeš pitati Saru da ti da igračku nakon što završi s igrom, a onda ćeš ju vratiti natrag Sari kad ti završiš s igrom’)

Nakon toga vrijeme je za osnaživanje i poticanje na promjenu ponašanja. Prije nego pustite dijete da dalje nastavi s onim što je radilo, jednostavno recite:

“Sjetit ćeš se sljedeći put.”

Ta jednostavna rečenica govori jako puno djeci. Govori im da njihov današnji neuspjeh nije trajni neuspjeh, već ga mogu promijeniti i fokusirati se na ono pozitivno. “Sljedeći put ćeš se sjetiti upotrijebiti svoje riječi.”Također im pomaže riješiti trenutne emocije i dati im osjećaj olakšanja te želju za boljim ponašanjem sljedeći put. “Sada se osjećam loše, ali sljedeći put ću postupiti bolje.”

Ako se sljedeći puta dijete sjeti promijeniti ponašanje, možda će vam se čak ponosno pohvaliti i reći: “Gledaj, mama, sjetio/la sam se!” A vi ćete uzbuđeno odgovoriti: “Bravo, sjetio/la si se! Upotrijebio/la si svoje riječi!”
Kada djeca to učine – budite sigurni da ste ih osnažili i potaknuli ih na promjenu ponašanja. Taj ponos odraz je osnaživanja. I nema veze s vama i kontroliranjem djetetovog ponašanja nego s vama i time da ste naučili dijete bolji način ponašanja, a ono ga je samo promijenilo! Naravno, iako ova rečenica može itekako dobro funkcionirati, ona nije čarobna. Problem je što mala djeca ne pamte tako jednostavno, a mijenjanje ponašanja malog djeteta zahtijeva strpljenje, vježbu i priliku, ali ako strpljivo nastavite osnaživati dijete – primijetit ćete rezultate prije ili kasnije.

Odgovori

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.