...

Osjećam se …

Ovaj tjedan u našoj smo skupni istraživali osjećaje/emocije, koje su jako važne u djetetovom sazrijevanju. Naučili smo kako reagirati kad je netko tužan, uplašen, uplakan.

Kroz različite aktivnosti, svakodnevnim okupljanu u krugu i razgovorom o svom trenutnom osjećaju, uspjeli smo djeci prenijeti važnost o pokazivanju osjećaja i razlozima zbog kojih se tako osjećaju.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.