Obrada slikovnice “Plesna haljina žutog maslačka”

Slikovnica je bila poticaj za niz aktivnosti: pred čitalačkih, pred matematičkih, glazbenih, likovnih..
Upoznali smo životne faze maslačka, upoznali smo i druge vrste cvijeća, te nekoliko kukaca.
Pobrinuli smo se za ekološku edukaciju koristeći otpadni materijal u radu, da bismo pridonijeli očuvanju našeg planeta Zemlje, jer će i ona idući tjedan obilježiti svoj dan.