Kreativni likovni natječaj – Volim šume

I ove godine su Sovice bile marljive, pa smo tako poslali radove na natječaj kako bi za svaki njihov rad posadili dvije sadnice. Cilj ovoga natječaja je poticanje kreativnosti, likovnoga izražavanja i stvaralaštva te skretanje pozornosti na važnost očuvanja šuma. U okviru projekta “Volim šume” obnovili su našu spačvansku šumu opustošenu prošlogodišnjim olujnim nevremenom sa 26 tisuća sadnica hrasta zahvaljujući našim sudjelovanjem i sudjelovanjem sve djece. U znak zahvale, Dukat d.d. nam je poslao priznanja na veselje naših Sovica!