...

Kraći program pred škole – skupina Otok

Završio je kraći program predškole za skupinu iz Otoka, koja je brojala 16 polaznika. Porgram je vodila odgojiteljica Katarina Mazul i realiziran je u Dječjem vrtiću Pupoljak Otok, u vremenskom periodu od 4 mjeseca. Program predškole je besplatni odgojno-obrazovni program namijenjen djeci u godini pred polazak u školu, a koja nisu uključena u redovan program vrtića.

Najbitnije zadaće koje su ispunjene tijekom realizacije programa su:

  • Bogatim i raznovrsnim poticajima podržati i potaknuti ostvarivanje djetetovih potencijala
  • Pridonijeti razvijanju djetetovih radnih navika
  • Prenijeti pozitivan stav prema školi
  • Potaknuti samostalnost i socijalizaciju djece

10. veljače upriličena je završna svečanost naših predškolaca na koju su bili pozvani i roditelji djece, a kojima ovim putem zahvaljujemo na suradnji i podršci.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.