Konstituirajuća sjednica Upravnog vijeća

U Bio ekološko-edukacijskom centru Virovi održana je Konstituirajuća sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Pupoljak Otok u novom sazivu. Sjednicu je vodila ravnateljica vrtića, Katarina Landeka, mag. paed.

Na sjednici je bio prisutan gradonačelnik Grada Otoka Josip Šarić, dipl. ing. te predsjednik i članovi Upravnog vijeća vrtića iz prethodnog saziva. Novoizabrani predsjednik Upravnog vijeća vrtića je Ivan Žagar, mag. ing. el., a zamjenik predsjednika je Dragan Bojić, mag. edukacije filozofije i povijesti. Ostali članovi vijeća su Berislav Vuković, dipl. oec., Agneza Novoselac, bacc. oec., Marina Tešija, bacc. praesc. edu., Anamarija Trutin, mag. praesc. edu. i Dajana Krpan, univ. mag. nutr. Gradonačelnik se zahvalio prethodnom sazivu Upravnog vijeća vrtića te novom poželio puno uspjeha u daljnjem radu.