...

Kako su Gusjenice upoznale emocije

Za dijete je razvijanje i poticanje socijalnog i emocionalnog razvoja jednako važno kao i pravilan fizički razvoj. Emocije imaju vrlo važnu ulogu u procesu djetetovog  razvoja i odrastanja u sretnu i uspješnu osobu. Zato su Gusjenice kroz različite aktivnosti svakodnevno upoznavale emocije (sretan, tužan, uplašen).

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.