...

Kako pravilno prati ruke?

U Dječjem vrtiću Pupoljak održane su edukacijske radionice u suradnji s djelatnicima patronažne službe Doma zdravlja Vinkovci.

Tema predavanje bila je Pravilno pranje ruku, a pratile su ga četiri vrtićke skupine.

Predavanje su održali Helena Marijanović, bacc. med. techn. i Daniel Čelebić, univ. bacc. med. techn.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.