...

Ježić u gostima

Kratke noge, mala njuška,

po svem tijelu bodlja šuška,

kakva je to strašna zvijer,

bodljikavi ježo, jež.

Lovi zmiju, mrava, hrušta,

po svem tijelu bodlja šuška,

kakva je to strašna zvijer,

bodljikavi ježo, jež.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.