...

Jesen na putu

JESEN NA PUTU  (Ksenija Grozdanić)

Obukla je jesen kaput

i krenula na dalek put.

Spremila je u svoj u ruksak

jedan mali kišni oblak.

Ponijela je novi kist

da oboji svaki list.

Još u svaki džep sa strane

Pokoji joj  kesten stane.

A u svojoj zlatnoj kosi

Miris dunja ona nosi.

Jesen se ušuljala u naš vrtić, a mi smo je radosno prihvatili i njene boje iskoristili za raznovrsne aktivnosti.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.