...

Jedan je žir

Nakrivo kapu žir, pa poviče : Molim mir,

Moram čuti, moram čuti,

Na koga se vjetar ljuti,

Moram čuti moram čuti, kako hrastu lišće žuti.

Zašto, zašto,

Tko bi znao,

Toga je časa s grane pao.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.