Jedan, dva , tri, djeco cijeli svijet ste vi !

 

Jedan, dva,

mjesec na dnu rijeke sja,

tri, četiri,

zaspali su svi leptiri,

pet, šest,

zec donio novu vijest,

sedam, osam,

nek se svlači tko je pospan,

devet,

hej, pospanci, svi u krevet.