...

Igra u Pužićima

U dobi od prve do druge godine djeca su istraživači. Pokreće ih radoznalost te trebaju igračke za razvijanje fizičkih i motoričkih sposobnosti. Najdraže su im one koje omogućuju eksperimente i manipuliranje. Za razvoj djeteta važno je dopustiti da istražuje kroz igru. Kako bismo potaknuli senzornu integraciju kod djece, važno je dati im da iskušaju što više različitih oblika, tekstura, stvari različite čvrstoće, boje, mirisa i zvuka. To će pomoći djetetu da otkrije i istraži nove osjete i razviti bolje razumijevanje svijeta oko sebe, razvije širi spektar motoričkih vještina te lakše izrazi svoje želje i potrebe. Poticanjem senzomotoričkog razvoja utječemo i na brži i lakši razvoj drugih, naprednijih vještina jer dajemo djetetu snažne temelje. 

Odgovori

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.