Gljive u Leptirićima

Cijeli tjedan bavili smo se aktivnostima nadahnutim pričom “Pod gljivom” autora Vladimira Sutejeva. Tako smo naučili redoslijed događaja u priči te smo mogli samostalno prepričati spomenutu priču prema sličicama. Prepoznali smo sve životinje koje se spominju u priči, bojali smo ih i vježbali grafomotoriku.

Promatrajući gljive u staklenki prepoznali smo dijelove gljive: micelij, stručak i klobuk te smo tako i mi mogli složiti dijelove gljive od filca. Djeca su prepoznala gljive u staklenki (šljivovače) budući da smo pripremili plakate sa fotografijama i nazivima gljiva. Na dva plakata prikazane su jestive i otrovne gljive, a naše gljive bile su jestive. Najpoznatija otrovna gljiva za djecu je muhara, koju su sami prepoznali i imenovali, stoga smo otpjevali pjesmu “Molba gljive muhare”. Od glinamola smo izrađivali otrovne i jestive gljive pa smo ih kasnije bojali temperama. Poticali smo i pred matematičke vještine tako da su djeca mogla staviti na kartonske klobuke onoliko pompona koliko ima točaka kraj gljive. Učili smo recitaciju “Gljiva” te smo uspješno mogli recitirati do kraja.