...

Geometrijski oblici

Prema interesu djece, skupini smo ponudile komplet STEM edukativnih slikovnica u kojima nas dječak Leo uvodi u svijet geometrijskih oblika Djeca su uočila razliku između geometrijskih tijela i likova kroz manipuliranje prikupljenim neoblikovanim materijalom. Pomoću dokumentarnih materijala na internetu smo saznali što se dogodilo 18. studenog 1991. u gradu Vukovaru.
Nekoliko djece je posjetilo Vukovar i vidjeli su njegov simbol – vodotoranj. Posebno su impresionirani Dunavom. Dan stradanja herojskog Vukovara smo obilježili likovnim aktivnostima posvećenim tome gradu. Vodotoranj smo izradili od kaširanog novinskog papira, maketu grada Vukovara od ambalažnog materijala, kartonskih kutijica i kolaž papira….. radili smo kolaž od geometrijskih likova. Recikliranjem smo dali svoj doprinos zaštiti okoliša. Na kraju smo upoznali neke geometrijske likove na kojima su prometni znakovi koji nas spašavaju u prometu.
Priredili smo izložbu za roditelje koju smo posvetili herojskom gradu Vukovaru.
Odgojiteljice: Marija Lombarović i Mateja Vučić

{unitegallery gopob}

Odgovori

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.