...

Emocije

Bubamare su cijeli tjedan širile spoznaju o emocijama. Glava nam je puna emocija s kojima se često ne znamo nositi pa imamo “probleme” s prijateljima. Razgovarali smo o situacijama koje nam izazivaju određene osjećaje. Zrcalo nam pomože uočiti kako nam lice izgleda u određenoj emociji pa nam je poslužilo za likovnu aktivnost. Djeci se posebno svidjela aktivnosti u kojoj su koristili okvir za otkrivanje emocija pa su na taj način crtali kako se njihov prijatelj osjeća.

Dramatizacija sa Srećicom i Ljutkom pomogla nam je usvojiti vježbe disanja kako bismo se lakše smirili prilikom intenzivnog izljeva emocija. Također, djeci se jako svidjelo što su svojim junacima, Elzi i Batman-u, mogli crtati različite izraze lica.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.