...

Elmer

Šareni slon Elmer vodio nas je cijelog tjedna kroz zanimljive aktivnosti s bojama i oblicima. Elmerove šarene boje bile su motivacija za različite likovne aktivnosti. Divlje životinje, Elmerovi prijatelji, obogatili su simboličku igru u džungli. Djeca su manipuliranjem izrađivali šarene slonove i šarene surle. Kaširanjem smo izradili našeg Elmera. Najvažnije što nas je Elmer naučio je da smo svi jedinstveni, posebni i da prihvaćamo sve prijatelje! 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.