Donacija voća

Dječji vrtić Pupoljak primio je donaciju voća od Benzinske postaje Jozinović.
Dobili smo:  3 gajbe jabuka, 10 kg mandarina i 10 kg banana

Odgovori