...

Dođi, dođi, Božiću

U skupini smo čitali Biblijske priče, i slušali prigodne pjesmice. Zajedno s djecom smo odabrali pjesmice ”Dođi, dođi, Božiću” i “Pahuljice”. Pripremili smo koreografiju i kostime. Jedna naša djevojčica ide na ples, pa je inspiracija ostaloj djeci u skupini. Na taj način smo osmislili program za Božićni sajam. 

Djeca su bila motivirana za izradu nakita za božićno drvce u skupini, likovne radove i dekoracije za sobu dnevnog boravka. Izradili smo nakit za centralno božićno drvce u predvorju vrtića, uredili smo naše prostore hodnika….Za sve smo koristili reciklirani materijal uz dodatak potrebnih likovnih materijala.

Djeca se vesele Božiću, to su pokazala i nastupom na Božićnom sajmu koji je razveselio roditelje.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.