...

DANI JABUKA

Kraljicu voću proslavili smo raznolikim aktivnostima, a posebno nam se svidio ukusni voćni jogurt s jabukom koji smo samostalno izradili. 

Slova sve bolje pišemo pa smo se potrudili i napravili plakat za dijelove njezinog ploda. Također, napravili smo plakat i za njezinu široku iskoristivost. Usavršavali smo svoju sposobnost brojanja društvenom igrom na temu jabuka i spajanjem crva i određene jabuke. Razgovor iz igrokaza “Dva crva u jabukama” pokrenuo je našu maštu pa smo se rado pridružili ovoj dramskoj aktivnosti. Spoznaju o jabukama dodatno smo širili zanimljivim pričama iz slikovnica.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.