...

Boje

Zrake sunca istaknule su boje prirode pa su se Bubamare aktivno uključile u istraživanje boja koje nas okružuju.

Otkrivali smo od kojih boja možemo napraviti nove. Miješali smo obojene tekućine, plastelin i tempere. Igrom smo istraživali i stvarali umjetnička djela. Naš je dan bio ispunjen bojama i šarenom pjesmom. Raznim aktivnostima djeci je približen svijet boja i dana im je mogućnost da sama istraže što se događa miješanjem boja. Slikanje pjenom za brijanje je likovna aktivnost koja je privukla pažnju sve djece. Djeca su imala priliku likovno se izraziti na velikoj površini, osjetiti pod rukama boje, pratiti što se događa kad se pojedine boje pomiješaju. Didaktičkim igračkama djeca su razvijala koordinaciju i preciznost u baratanju predmetima (umetanje, pridruživanje, grupiranje), finu i grubu motoriku, koncentraciju i pažnju.

U svim ponuđenim aktivnostima djeca su aktivno sudjelovala, otkrivala, pridruživala, razlikovala i uspoređivala boje te ih na kraju imenovala.

 

{unitegallery boje}

Odgovori

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.