Aktivnosti povodom Dana planeta Zemlje

Dječji vrtić Pupoljak ugostio je predstavnice Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Vukovarsko-srijemske županije, višu stručnu suradnicu za poslove zaštite prirode, Teu Tunuković i suradnicu za promidžbu i edukaciju, Irenu Pajić.

Skupine Sovice i Pčelice sudjelovale su na edukativno-kreativnim radionicama koje su bile prožete tematikom očuvanja okoliša i recikliranja. Osim što su se dobro zabavila, djeca su ponovila stečeno znanje o spomenutoj tematici te naučila nešto novo o zaštiti prirode.