20 primjeraka društvene igre „Djeca u prometu“ za naše vrtićarce

Savjet za sigurnost prometa na cestama Vukovarsko-srijemske županije osigurao je predškolcima našega vrtića 20 primjeraka društvene igre “Djeca u prometu”, kako bi ih kroz igru educirali o prometnim pravilima i odgovornom ponašanju u prometu.

Djeca predškolskog uzrasta dovoljno su velika da shvate kako postoje određena pravila ponašanja u prometu. Važno ih je već sada učiti da poštuju prometne znakove i paze na sigurnost te ih polako pripremati za vrijeme kada će biti sudionici u prometu, a uz ovakve igre to se može učiniti na njima primjeren i zabavan način.