Vrtić nekad i danas

VRTIĆ NEKAD I DANAS

n e k a d
S radom smo započeli 01. rujna 1982.g. pod imenom dječji vrtić „Bambi“ i djelovali pri OŠ „Josip Lovretić“ Otok. Slijedom zakonskih izmjena 01. siječnja 1991.g. vrtić preuzima „ Centar društvene brige o djeci“ Vinkovci.
Općina Otok izdvaja i preuzima vrtić 01. lipnja 1995.g. i postaje njegov vlasnik i osnivač. Vrtić tada mijenja naziv i registrira se kao Predškolska ustanova „ Pupoljak“ Otok.


d a n a s
Osnovni cilj dječjeg vrtića je: poticanje razvoja svih djetetovih potencijala, zadovoljavanje dječjih potreba,
poštivanje prava djeteta i stvaranje poticajnog okruženja.

Omogućavanjem različitih aktivnosti prilagođenih stupnju razvoja i interesa, dijete obogaćuje iskustvo o sebi, svijetu, uči rješavati vlastite i zajedničke probleme i zadaće. Dječji vrtić je mjesto dječje igre jer igra ima veliku razvojnu vrijednost u predškolskoj dobi.

U Dječjem vrtiću „Pupoljak“ provode se slijedeći programi:

* cjelodnevni 10-satni program
* poludnevni 6-satni boravak
* program predškole

U pedagoškoj godini 2016./2017. obuhvaćeno je:

* redovitim programom 50 djece
* programom predškole 41 dijete (26 djece iz Otoka i 15 djece iz Komletinaca)

Usklađivanjem s novim Državno pedagoškim standardima predškolskog odgoja i naobrazbe te potrebom za upisom djece jasličke dobi, prostorni kapaciteti vrtića u Otoku, nisu dovoljni da bi zadovoljili potrebe smještaja djece.
Iz navedenog osnivač vrtića Grad Otok, se odlučio za dogradnju i obnovu postojeće zgrade.
Pripreme su u tijeku.