Program – predškole

Program predškole

Program predškole se provodi sukladno Pravilniku o sadržaju i trajanju programa predškole (NN, 107/14). 
Osnovna zadaća Programa predškole je razvijanje i unaprjeđivanje tjelesnih, emocionalnih, socijalnih i spoznajnih potencijala djeteta te poticanje komunikacijskih vještina potrebnih za nove oblike učenja. Specifični ciljevi koji se Programom ostvaruju su razvoj osnovnih vještina i sposobnosti unaprjeđivanje socijalnih vještina, razvijanje predčitačkih, predmatematičkih i grafomotoričkih vještina, razvoj suradničkih odnosa u grupi djece te razvoj vještina dogovaranja i pridržavanja pravila. Pored svakodnevnih
aktivnosti u vrtiću, programom su predviđeni i ostali sadržaji poput posjeta kazalištu i  knjižnici, kulturnim manifestacijama,  sportskim priredbama, terenima i slično.  Za provedbu programa i ostvarivanje navedenih
zadaća i ciljeva od iznimne je važnosti dobra suradnja s roditeljima.

OBAVIJESTI

11.09.2018. – JAVNI POZIV ZA UPIS DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE – Otok

11.09.2018. – JAVNI POZIV ZA UPIS DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE – Komletinci

11.09.2018. – Zahtjev za upis djece u program predškole preuzmite OVDJE