Prehrana

Prehrana djece u vrtiću „Pupoljak“ provodi se prema važećim prehrambenim standardima i normativima koji su određeni „Programom zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima“ (NN 121/07). Promicanjem zdrave prehrane možemo spriječiti mnoge bolesti koje se sve češće javljaju u dječjoj dobi.
Npr. pretilost, dijabetes, alergije… ali i mnoge bolesti koje se javljaju u odrasloj životnoj dobi, a posljedica su nepravilnog načina prehrane.

U vrtiću se provodi sustav samokontrole zdravstvene ispravnosti hrane HACCP plan, odnosno sustav
koji kontrolira sve procese u pripremi jela za djecu, kako bi se uklonila bilo kakva mogućnost kontaminacije hrane odnosno mogućnost trovanja hranom.

Uz HACCP, kontrolu vrši i Veterinarski zavod Vinkovci te analizira uzorke hrane u odnosu na bakteriološku ispravnost i kvalitativno/kvantitaivne vrijednosti, provodi kontrolu higijene prostora i osoblja uzimajući uzorke briseva sa površina opreme i sa ruku djelatnika Kuharica se svakih šest mjeseci upućuje na zdravstveno-higijenske preglede, a svake četiri godine na tečaj Higijenskog minimuma koje provodi Zavod za javno zdravstvo Vinkovci.
Jelovnici se planiraju tjedno i stoje u kutićima za roditelje zbog praćenja prehrane njihove djece i mogućnosti usklađivanja s prehranom kod kuće. Važno nam je da jelovnici budu raznoliki, a namirnice sezonske.
Kod proslava dječjih rođendana preporučamo roditeljima donošenje svježeg ili suhog voća te voćnih sokova bez konzervansa.

Pravila prehrana jedan je od najvažnijih preduvjeta za optimalan rast i razvoj djeteta, a time i formiranje zdrave odrasle osobe. Stoga nastojimo pomoći djeci u usvajanju pravilnih prehrambenih navika koje će nositi kroz čitav život.