DOBRO DOŠLA JESENI!

Nakon ljetnog odmora, razveselio nas je povratak u vrtić. Prve dane u ovoj godini provodili smo u igri na dvorištu sa prijateljima iz skupine“ Bubamare“, a vrijeme u sobi dnevnog boravka posvetili smo dogovoru oko pravila skupine. Drugi tjedan u rujnu bio je prilika za tradicijske teme i aktivnosti jer je djecu manifestacija „Vinkovačke jeseni“ potaknula na razgovor o običajima našega kraja. Glavna inspiracija za razne likovne aktivnosti bili su motivi konja i narodne nošnje, a odlučili smo se zabaviti i kroz zavičajni govor, koristeći stihove koje je zapisao Josip Lovretić. Uređujući dvorište i sobu dnevnog boravka u jesenskom stilu dobili smo inspiraciju i za stvaralačke aktivnosti, za koje smo koristili neoblikovani prirodni materijal kojeg smo prikupili u suradnji sa roditeljima. Lik „Ježić Ježurka“ tih je dana bio prisutan u kutiću slikovnica, te u likovnim, tjelesnim, glazbenim i predmatematičkim aktivnostima. Posljednjih dana u rujnu organizirali smo priredbu, pod nazivom „Jesenski kolaž“ koju smo prikazali skupini „Bubamare“. Na početku priredbe djeca su otpjevala pjesmicu „Stiže jesen“, a zatim su Marija i Dorijan „razgovarali“ zavičajnim govorom prema Lovretićevim stihovima koji imaju humorističnu notu. Izveli smo i recitaciju „Jesen na putu“, a Iva i Mikael svoje su glasove posudili likovima tikve i ježa u igrokazu „Jesenji razgovor“. Ova je priredba, kao i izložba likovnih radova na našem panou, bila prigoda da pokažemo kako smo proveli rujan u našoj skupini.